การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13

       กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดโครงการ การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ จากท้องถิ่นสู่สากล ในบริบทประเทศไทย  ในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.msu.ac.th/mrc13

โพส : 2017-05-15 ถอยกลับ